<

Hiiumaa väärtuslikud maastikud


Hiiumaa väärtuslikud maastikud
.
Õpiobjekti koostas:
.
Kristiina Hellström
. 
Suuremõisa Tehnikum
Hiiumaa 2008
.
Õpiobjekt on mõeldud neile, kes õpivad:
  • keskkonnakaitset
  • maastikuhooldust
  • loodusturismi
ja teistele Hiiumaa loodust armastavatele inimestele
.
Väärtuslikud maastikud
on osa Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust
“Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2003)
Toetavad EU ja RAK