Viimistlemine

 

Vastvalminud pärjal on võimalik vitste asendit muuta korrapärasemaks, samuti kätega muljudes parandada pärja üldist kuju.

img86_6

Vitsatüügaste lõplik lõikamine.

Lõikamiseks asetatakse pärg tagurpidi. Ühe käega tõstetakse tüügas kõrgemale ja teise käega lõigatakse teravate oksakääridega puhas lõige.
Tuleks jälgida, et vitsatüükad asetseksid võimalikult korrapäraselt.

img87_6

Vitsapärg on valmis.

Et see keeruline töö ei ununeks, võiks kohe teha ka järgmise pärja- see tuleb kindlasti esimesest ilusam!