Teise kihi valmistamine

 

Teise kihi valmistamiseks kulub umbes 8 vitsa, kuid see sõltub ka vitste jämedusest.

Teise kihi puhul on vitste suund esimesele kihile vastupidine.

img45_6
Teise kihi esimene vits asetatakse esimese kihiga vastupidises suunas. Vitsa tüüka võib toetada mõnele esimese kihi tüükale (vaade altpoolt).
img46_6
Vitsa alumist otsa ühe käega paigal hoides juhitakse vitsa latv läbi rõnga ja tõmmatakse vits paika.
img48_6
Seejärel tõmmatakse vitsa latv veelkord läbi rõnga. Kohale asetatud vits moodustab ovaali.
img47_6
Väga oluline on see, et pärast teistkordset rõnga läbimist asetub vits sama vitsa peale.
img49_6
Edasi liigub vits sama vitsa algusosaga paralleelselt.
img50_6
Pärast teistkordset rõnga läbimist asetub vitsa ladvaosa taas eelmise peale.
img51_6
Vitsa tipp tõmmatakse kinnitamiseks sobivas kohas vitste vahele. Vitsa üleliigsed tipud ja tüükad lõigatakse peale vitsa lõpunipõimimist kohe osakääridega viltuselt ära (pildil lõikamata, vaade altpoolt).
img52_6

Teise kihi teise oksa põimimist alustatakse sealt, kus eelmine vits lõppes.

img54_6
Oluline on jälgida, et uus vits asetuks kindlasti eelmise vitsa peale.
img53_6
Vits peab kulgema eelmise vitsaga paralleelselt, seda kordagi ületamata.
img55_6
Edasi põimitakse samal viisil ka järgmised vitsad.
img56_6
Pärja teine kiht hakkab iga lisatud vitsaga kahel pool kasvades esimest kihti kinni kartma.
img57_6
Põimitud on teise kihi eelviimane vits.
img58_6
Viimase vitsa põimimisel tuleb eriti tähelepanelikult jälgida, et vits kulgeks eelmisega paralleelselt.
img59_6
Teise kihi viimane vits on lõpuni põimitud.
img60_6
Vaade altpoolt. Liiga pikad tüükad võib nüüd veelkord viltuselt lühemaks lõigata.
img61_6
Vitsa murdumist ja koore vigastamist tuleks igati vältida. Õnneks suudab kolmas kiht teises kihis juhtunud äpardusi mõnevõrra varjata.
img62_6
Vitsapärja teine kiht on lõpetatud.
img63_6
Vaade altpoolt.